Çalıştığım Kurumlar

Çalıştığım Kurumlar

1993 - 2000
Üniversite Öğrencisi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce), Ankara

2000 - 2001
Araştırma Görevlisi

Fizyoloji Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

2001 - 2006
Asistan Doktor

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

2006
Uzman Doktor

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

2006 - 2008
Uzman Doktor

İmamoğlu Devlet Hastanesi (Devlet hizmet yükümlülüğü görevi), Adana

2006 - 2008
Uzman Doktor

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Geçici görev ile, 1 gün/hf), Adana

2008
Uzman Doktor

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

2008 - 2009
Jandarma Tabip Asteğmen

Elazığ Asker Hastanesi, Elazığ

2009-2010
Uzman Doktor

Servergazi Devlet Hastanesi, Denizli

2010
Klinik Şef Yardımcısı

Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları ve Doğum, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

2010 - 2011
Yardımcı Doçent Doktor

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul

2011 - 2012
Yardımcı Doçent Doktor

İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum AD ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hast. ve Doğum Kliniği, İzmir

2012 - 2013
Doçent Doktor, Eğitim Görevlisi

İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum AD ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hast. ve Doğum Kliniği, İzmir

Eylül 2013 – Aralık 2016
Doçent Doktor, Eğitim Görevlisi

İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum AD ve Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Tüp Bebek Ünitesi, İzmir

Aralık 2016 - Nisan 2018
Doçent Doktor, Eğitim Görevlisi

İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum AD ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hast. ve Doğum Kliniği, İzmir